Eskilstuna
Lämna feedback

Pilkrog

Lunchrestaurang

 • Pilkrog hos Kyparn.se
 • Öppettider
  Mån-Fre:
  11:30 - 14:00
 • Kontakt

  0161-32060

  Djurgårdsvägen

  63340 Eskilstuna

  Kontakta
 • Hitta hit
 • Tjänster

  Parkering

  Uteservering

Pilkrogs gästgivaregård stod förr vid Pilkrog i Järna,
mellan Nyköping och Södertälje. 1922 inköptes det gamla näringsstället av Eskilstuna stads museikommitté för 4000 kronor och flyttades med järnväg till jurgården i Eskilstuna. Medel...

Pilkrogs gästgivaregård stod förr vid Pilkrog i Järna,
mellan Nyköping och Södertälje. 1922 inköptes det gamla näringsstället av Eskilstuna stads museikommitté för 4000 kronor och flyttades med järnväg till jurgården i Eskilstuna. Medel för inköp och flyttning skänktes - vilket framgår av en tavla i entrén - av Hubert Lindhagen, som därmed ville hedra minnet av sin fader, klockaren C. E. Lindhagen.

Sitt nuvarande utseende, bortsett från köksdelen, erhöll Pilkrog antagligen vid den om- och påbyggnad som verkställdes i början av 1800- talet. Den äldre envåningsbyggnaden påbyggdes då med ännu en våning och försågs med en frontespis och brutet tak, som i dag förlänar byggnaden dess karakteristiska empireutseende. När byggnaden togs ner för flyttning till Eskilstuna, hittades instucken mellan stockarna en almanacka från 1805 jämte en del andra handlingar vilket talar för att ombyggnaden gjordes i början av 1800-talet.

Beträffande byggnadens inredning under 1800-talet vet man att gästrummen var belägna i övre våningen. Bottenvåningen inrymde framförallt den stora krogsalen, vars enda möblering utgjordes av runt väggarna löpande fasta bänkar och en disk, som sträckte sig tvärs över rummet och vid vilken serveringen värkställdes.

I dagens krogsal saknas de väggfasta bänkarna, Det har dock tagits fasta på att salen stammar från tiden omkring 1700. Den stora öppna spisen är utförd efter anvisninar från Nordiska Muséet och ansluter sig i form till spiseltyp som förekommer bl a i sydvästra Sörmland. Målningarna i taket - utförda av målaremästaren Leonard Molin i Eskilstuna - är likaså inspirerande av Sörmlänska förebilder. De bägge smårummen är hållna i gustavians stil. De utomordentligt vackra kakelugnarna kommer från gamla Eskilstunahus.